REFERENCIÁK

Tevékenységeink összefoglalása

A GEOHIDROTERV Kft. magas színvonalú, komplex műszaki szolgáltatás nyújtására képes: a létesítmények tervezésén túlmenően fővállalkozóként elvégzi létesítmények megvalósítását, vagy a kivitelezésben saját eszközeivel közreműködik, illetve elvégzi a kivitelezés műszaki ellenőrzését.

Környezet- és vízvédelem
• teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
• ipartelepek környezeti állapotfelmérése, állapotértékelése
• szennyeződések által okozott veszélyeztetettség felmérése, környezeti kockázatelemzés
• környezetszennyezések, talaj- és talajvízszennyezések vizsgálata, felmérése, kárelhárítási tervek készítése
• szennyeződésterjedések transzport és geokémiai modellezése
• felszín alatti vízvédelmi szakvélemények és előtervek készítése
• környezet-geokémiai és környezet-hidrológiai vizsgálatok és értékelések
• kommunális és ipari eredetű szilárd- és folyékony hulladékok lerakására, átmeneti tárolására, illetve
• nukleáris hulladékok elhelyezésére alkalmas területek kiválasztása, környezetföldtani vizsgálata
• vízkutatás, vízszerzés, vízföldtani modellezés
• vízbázis hidrogeológiai védőidomának meghatározása
• víztermelő- és figyelő kutak tervezése, kivitelezése és vizsgálata
• műszaki-fejlesztési kutatások, szoftverfejlesztések, szakértői programok kimunkálása
• környezet- és vízvédelmi létesítmények megvalósítása, környezeti károk felszámolása fővállalkozás keretében

Mérnökgeológiai és környezetföldtani feladatok
• komplex környezetföldtani kutatások tervezése, szervezése és bonyolítása
• környezetföldtani szakvélemények készítése
• komplex mérnökgeológiai térképezés, építés-alkalmassági vizsgálatok
• a különleges adottságú (alápincézett, mozgásveszélyes) területek beépíthetőségének eldöntése, az állapotok dokumentálása
• talajmechanikai szakvélemények készítése
• sík- és mélyalapozások, földművek, geotechnikai jellegű létesítmények vizsgálata, tervezése, megvalósítása
• épületkárosodások vizsgálata, helyreállítási javaslatok készítése, tervezése
• emberi beavatkozások és létesítmények talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata, előrejelzése
• víztelenítés által okozott hatások, károsodások felmérése
• talajvíz helyzetével, mozgásával kapcsolatos kutatások
• az építési és üzemeltetési problémát jelentő vizek felmérése, az elhárítás tervezése
• helyi, vagy regionális ellátást biztosító kavics, illetve más építőipari nyersanyag kutatása, bányászatának megtervezése
• működő külszíni bányák mérnökgeológiai és hidrológiai problémáinak megoldása
• felhagyott külszíni bányák rekultivációjának tervezése, másodnyersanyagainak hasznosítása
• különleges pontosságot igénylő geodéziai, ipari-geodéziai és topográfiai felmérések elvégzése
• speciális mélyépítési létesítmények (pl. mélyszivárgók, résfalak) megvalósítása fővállalkozás keretében

Hulladékgazdálkodás
• kommunális és veszélyes hulladékok kezelő-, lerakó telepeinek kialakítása
• meglévő hulladéklerakók lezárása, rekultivációja
• kommunális hulladéklerakók, hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek tervezési, kivitelezési feladatai
• tervdokumentációk készítése tanulmány-, engedélyezési-, tender- és kiviteli terv szinten
• a tervezett létesítmények megvalósításához szükséges források felkutatása, pályázati dokumentációk készítése
• az üzemanyagelőállítás, vagy az állatifehérje feldolgozás során keletkező hulladékok erőművi hasznosításra történő előkészítése

Víz- és szennyvíztisztítás
• felszíni és felszín alatti vizek összegyűjtése, elvezetése, vízrendezés
• felszín alatti vizek kitermeléséhez szükséges kutak kialakítása
• szennyvíztisztítás során keletkező iszap kezelése, elhelyezése

A szénhidrogén lepárlás maradékainak (pl. savgyanta); az állatifehérje előállítás, feldolgozás során keletkező hulladékok erőművi hasznosításra történő előkészítése is feladatainak közé tartozik.

Zalavár-Sármellék volt szovjet repülőtér kármentesítése
Kalocsai volt szovjet használatú katonai repülőtér központi üzemanyagtároló kármentesítése
Felcsút 2.sz. üzemanyagbázis környezeti kármentesítése
Tököli volt szovjet katonai repülőtér több részterületének (A-B-C-D-H jelű) kármentesítése
Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének kármentesítése.
Tarnaszentmária üzemen kívüli üzemanyagbázis kármentesítése
Kunmadaras volt szovjet repülőtér környezeti kármentesítése
MOL Rt. Nyírbogdányi Kenőolajgyár savgyanta hulladék kitermelése és ártalmatlanítása
MH Ócsa üzemanyagbázis kármentesítése