Tököli volt szovjet katonai repülőtér több részterületének (A-B-C-D-H jelű) kármentesítése

A repülőtér területeinek környezeti állapotára részletes tényfeltárás elvégzése, műszaki beavatkozási terv elkészítése.

A műszaki beavatkozással érintett területek előkészítése, szükséges bontási és tisztítási munkák (épületek, több ezer fm csővezeték, több ezer m3 tároló kapacitású tartályparkok, szivattyúházak, több száz m2 térbeton stb.) elvégzése, a tisztításból és bontásból származó veszélyes hulladékok ártalommentes elhelyezése veszélyeshulladék-lerakóban.

A kármentesítés végrehajtásához kapcsolódó mélyépítési munkák kivitelezése: résfal építése (15 000 m2, több mint 1 km hosszúságban), szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelése, munkagödrök kialakítása, biodepóniák kialakítása, szigetelése, szénhidrogénnel szennyezett talaj szennyeződés ex-situ mentesítése (landfarming és mikrobiológiai talaj-manipulációk) szénhidrogénnel szennyezett talajvíz szennyeződés mentesítése (úszó CH lefölözés, talajvíz kitermelés, sztrippelés, szikkasztás) talajvíz kitermelő- (24 db talajvíz kitermelő kút, kb. 10 db úszózsomp) kezelő- (több db 200 m3/nap és 1 db 2500 m3/ nap kapacitású tisztító telep), szikkasztó- (több száz fm kavicsolt szikkasztó drén) és monitoring rendszer (kb. 40 db állandó és több mint száz db ideiglenes monitoring kút) kiépítése és működtetése, illetve a műszaki beavatkozás befejeztével a terület rekultivációs munkáinak elvégzése.

A teljesítés ideje: 2000 – 2007

A PROJEKT SZÁMOKBAN:

Megtisztított szénhidrogénnel szennyezett talaj és talajvíz mennyisége összességében:

Megtisztított talaj: több mint 230.000 m3

Megtisztított talajvíz: több mint 2.700.000 m3

Lefölözött úszó CH mennyisége összességében:

Több mint 30 m3 úszó CH lefölözése és ártalmatlanító helyre szállíttatása.