SZOLGÁLTATÁSAINK

Üzletágvezető – Környezettechnológia,
tervezés, szakértés:
Szabó Péter
+36 1 204 77 68/109
szabo.peter@geohidroterv.hu

Környezettechnológia

Belföldi és külföldi munkáink során komplex környezetvédelmi kárelhárítási projektek megvalósításával foglalkozunk. Egyaránt sokrétű tapasztalatokkal rendelkezünk a szennyezett talaj és talajvíz lokalizációs, valamint remediációs eljárásainak alkalmazása terén is.

Környezeti kármentesítési projektjeinken a talajvíz megtisztítására a szennyeződés jellegének megfelelő, saját tervezésű, kivitelezésű és üzemeltetésű technológiákat használunk. Szennyezett talajok megtisztítására elterjedten alkalmazzuk ex-situ on site és in situ bioremediációs technológiáinkat.

A műszaki beavatkozási munkálatok során a szakirányú mentesítési feladatokon túl fővállalkozói konstrukcióban elvégezzük a projektekhez kapcsolódó előkészítő munkákat, a speciális bontási és földkitermelési munkafázisokat, valamint a szükséges dokumentációs, tervezési és engedélyeztetési feladatokat is.

A kárelhárítási piaci területen jelentős hozzáadott értéket képviselő tevékenységünk költséghatékony megvalósításában, nagyban segítségünkre van a kármentesítési területen megszerzett több évtizedes szakmai tapasztalatunk.

Kármentesítési feladatok teljes körű ellátásán túl, széleskörű tapasztalattal rendelkezünk vízföldtani, hulladékgazdálkodási és földtani szakértés, tervezés területén is.​

​​Főbb referenciamunkáinkat megtekintheti interaktív térképünkön!