ENVIRONMENTAL DAMAGE CONTROL OF STORAGE BASE #2 OF FELCSÚT

A Geohidroterv Kft. a PVG-2012 Felcsút Konzorcium tagjaként közbeszerzési eljárásban sikeres pályázatot nyújtott be a „A KEOP „Szennyezett területek kármentesítése” (KEOP-2.4.0.) „Felcsút 2. számú üzemanyagbázis, környezeti kármentesítés”című, EU támogatással megvalósítani tervezett projekt 2. forduló, megvalósítási szakasz pályázati konstrukcióban, melynek kivitelezési munkálatainak elvégzésére a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalával, mint Megrendelővel 2012.-ben vállalkozási szerződést kötöttek.

A kármentesítés kapcsán az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
Előkészítő munkák: bozót-, cserjeirtás, fakivágás, lőszermentesítés, ideiglenes elektromos hálózat kiépítése.

Bontási munkák: beton burkolatú utak, 1000 m3-es, 100 m3- es tartályok tisztítása, elbontása.

Földmunkák: munkagödrök, szennyezett földtani közeg depóniák kialakítása, megtisztított és nem szennyezett talajok visszatöltése

Talajtisztítás: biodepóniában lerakott szennyezett talaj biológiai tisztítása

Víztisztítás: talajvíz tisztító rendszer kiépítése, üzemeltetése

Monitoring: talaj-, talajvíz-, levegő-, technológiai monitoring
Rekultivációs munkák