DAMAGE CONTROL OF OUT OF USE FUEL BASE IN TARNASZENTMÁRIA

Tarnaszentmária, üzemen kívüli üzemanyagbázis kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0. program keretében kiírt közbeszerzési pályázati eljárás nyerteseként a „BGS-2012 Tarnaszentmária” Konzorcium végzi a pályázatkiíró Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal megbízására.
A kármentesítési munkák megvalósításában a Geohidroterv Kft. mint a konzorcium tagja vesz részt. A területen talajban kötött, talajvízen úszó és talajvízben oldott CH szennyezettség található, amely megszüntetése, illetve az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által megadott „D” kármentesítési határérték alá történő tisztítása a feladat. A terület kármentesítése a szennyező források megszüntetésével kezdődött.
Ennek keretében elbontásra került a területen található CH tároló tartálypark és kiszolgáló létesítményeinek egy része (lefejtők), valamint a csővezeték rendszer. A területen található földtakarásos acél álló- és fekvőhengeres tartálypark összes tárolókapacitása meghaladta a 8000 m3 –t, a járulékosan elbontott csővezeték rendszer a több ezer fm-t. A talajszennyezés felszámolása a szennyezett talajok kitermelésével és az üzemanyagbázis területén létesített kettős fóliaszigetelésű biodepóniákban történő ex-situ talajtisztítással történik. A depóniákban elhelyezett talaj forgatásával (landfarming), szükség esetén starter CH faló baktérium kultúra bejuttatásával, illetve tápanyag utánpótlás (műtrágyák) biztosításával a területen található őshonos baktériumtörzsek felszaporításával történik a CH szennyezettség határérték alá tisztítása. A szennyezett talajok megtisztítását követően a tiszta talaj eredeti helyére kerül visszahelyezésre, a kiürített biodepóniák elbontásra kerülnek, a felhasznált területek rekultiváltan lesznek a Megbízó részére visszaadva. A talajvízben oldott és a víz felszínén úszó CH szennyezettség megszüntetésére vízkitermelő-szikkasztó kettős funkciójú drén és talajvíz kitermelő kutak lettek telepítve, amelyekből kitermelt talajvíz víztisztító berendezésben kerül megtisztításra (ex-situ), majd az üzemanyagbázis területén megépített szikkasztó kutakban történik a tisztított talajvíz területre történő visszajuttatása. A talajvízzel járulékosan kitermelt úszó CH fázisszétválasztóban kerül elkülönítésre, majd megfelelő jogosultsággal rendelkező külső helyre elszállítva ártalmatlanításra. A víztisztítás befejezését követően a kitermelő és szikkasztó kutak elbontásra és eltömedékelésre kerülnek. A talajvíztisztítás gyorsítására és közvetve a nem kitermelt talaj maradék (nem tartálypark alatti) szennyezettségének in-situ megtisztítására, a talajvíz kitermelése, baktérium kultúrás talajvíz helyi visszaszikkasztása és a talaj helyszíni mosatása útján kerül sor. A talaj- és talajvíztisztítás előrehaladása és hatékonysága kiépített monitoring kúthálózatban vett talajvíz, illetve a biodepóniákban vett talajminták CH tartalmának akkreditált laboratóriumban történő rendszeres vizsgálatával van ellenőrizve.
A szennyezett terület nagysága 105.000 m2.
A szennyezett talaj mennyisége 210.000 m3.
A szennyezett talajvíz mennyisége 180.000 m3.