TANÚSÍTVÁNYOK

GEOHIDROTERV Kft. vezetősége elkötelezett a minőség, a környezet és munkavédelem mellett. Minden döntésében kiemelten támogatja a minőségi, környezet- és munkavédelmi követelmények megvalósulását, aktív szerepet vállal az integrált irányítási rendszer működtetésében és fejlesztésében.

Cégünk valamennyi tevékenységének középpontjában a Megrendelő áll. Elsődleges célunk a Megrendelő igényeinek maradéktalan teljesítése, kiváló minőségben – a jogszabályokban, a hatósági- és szabvány előírásokban megfogalmazott minőségi, környezet- és munkavédelmi elvárásoknak való megfelelés mellett. Ennek érdekében társaságunk olyan hatékony vállalatirányítási rendszert működtet, amely biztosítja a Cég által kibocsátott termékek (tervek, hatástanulmányok, szakvélemények, kivitelezett létesítmények, stb.) kifogástalan minőségét, a környezetbe kijutó káros anyagok mennyiségének minimumra szorítását, megakadályozását, illetve az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését.

A GEOHIDROTERV Kft. magas színvonalú szolgáltatásainak megtartása és fejlesztése érdekében, az 1998 óta működtetett – az ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint tanúsított – minőségirányítási rendszereit 2007-ben, az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítésével és bevezetésével, továbbá 2008-ban az OHSAS 18001:2007 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer,  majd az MSZ 45001:2018 munkavédelmi irányítási rendszer bevezetésével egészítette ki. Az így létrejött integrált minőség-, környezet- és MEB-irányítási rendszer hatékonyságát és működését az INTERCERT Minősítő és Tanúsító Kft. által elvégzett független tanúsító audit is igazolta. A kialakított rendszer biztosítja, a minőség, a környezet és a munkabiztonság iránti elkötelezettségünket és lehetőséget ad a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre, a cég hatékonyságának növelésére.

A tanúsított irányítási rendszereinken kívül rendelkezünk egy – a VITUKI Kht. által ellenőrzött és jóváhagyott – GEOMONITORING geofizikai monitoring ellenőrző rendszerrel. A rendszer elsősorban hulladéklerakók műanyag lemezszigetelésének ellenőrzésére alkalmazható, de felhasználható földművek gátak, csatornák és tározók szigetelésére használt fóliák ellenőrzésére is.

Az alkalmazott rendszer mérési módszere azon az elven alapul, hogy a szigetelő fólia, lemez elektromos szigetelő anyagnak tekintendő, megakadályozza az áramvezetést a fólia feletti anyag és az alatta levő környezet között.
Az eljárás alkalmazásával a gyári és a beépítéskor keletkezett esetleges hibák (lyukak, repedések, hegesztési varrathibák) meghatározhatók és beazonosíthatók.

A rendszer három fő részből tevődik össze:
•    szenzorhálózat
•    geoelektromos geofizikai módszerek és műszerek
•    számítógépes feldolgozó, kiértékelő és megjelenítő programok

 

TANÚSÍTVÁNYAINK

Minőségirányítás

ISO 9001:2015

Tervezés, szakértés, fővállalkozás, bonyolítás a környezetvédelem, környezetvédelmi mintavételezés, vízgazdálkodás, mérnökgeológia és hulladékgazdálkodás szakterületén.

Környezetközpontú irányítás

ISO 14001:2015

Tervezés, szakértés, fővállalkozás, bonyolítás a környezetvédelem, környezetvédelmi mintavételezés, vízgazdálkodás, mérnökgeológia és hulladékgazdálkodás szakterületén.

Munkavédelem

MSZ 45001:2018

Tervezés, szakértés, fővállalkozás, bonyolítás a környezetvédelem, környezetvédelmi mintavételezés, vízgazdálkodás, mérnökgeológia és hulladékgazdálkodás szakterületén.

AKKREDITÁCIÓNK

Akkreditációs okirat

NAH-7-0004/2016

Megfelel helyszíni vizsgálati tevékenységre az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak, és mintavételi tevékenységre az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány akkreditálási határozatban meghatározott követelményeinek, valamint a NAR-19-IV szabályzatnak.