SZOLGÁLTATÁSAINK

Fő tevékenységi körünk: környezettechnológia, tervezés, szakértés, melyek keretében az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:

SZAKÉRTŐI, TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK

• Előzetes Vizsgálati Dokumentáció készítése, engedélyeztetése
• Környezeti Hatásvizsgálat készítése, engedélyeztetése
• Egységes Környezethasználati Engedély teljes körű készítése, engedélyeztetése
• Teljes körű vagy részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése és engedélyeztetése
• Területhasználatok, telephelyek, ipari tevékenységek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata (audit)
• Ipari tevékenység megszűnése esetén a felszámolással kapcsolatos környezetvédelmi teendők elvégzése

• Veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyek (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, szállítással történő begyűjtés, előkezelés, kezelés, ártalmatlanítás, tárolás, hasznosítás) készítése, követése, jogszabály szerinti megfeleltetése, hatósági engedélyeztetése, ügyintézése
• Környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése (hulladék, talajvíz, levegő)
• Települési és területi környezetvédelmi tervek, tervrészek készítése
• Teljes körű környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szaktanácsadás, ügyintézés
• Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatás (A Vállalkozás környezetvédelmi szempontú megismerése; jogszabályi megfelelés felmérése, ezzel kapcsolatos javaslattétel; jogszabályfigyelés; hatósági adatszolgáltatások elkészítése, benyújtása; környezetvédelmi engedélykérelmek elkészítése és engedélyeztetése)

• Tényfeltárási terv készítése és hatósági engedélyeztetése
• Tényfeltárási munkálatok teljes körű elvégzése, a hozzá kapcsolódó akkreditált mintavételezéssel szaktanácsadás, tényfeltárási záródokumentáció készítése és hatósági engedélyeztetése, ügyintézése
• Műszaki beavatkozási terv készítése és hatósági engedélyeztetése
• Műszaki beavatkozási záródokumentáció készítése és hatósági engedélyeztetése

• Akkreditált környezetvédelmi mintavételezések: talaj, felszín alatti víz, felszíni víz, tó- és folyómeder, hulladék

• Környezetközpontú irányítási rendszer – tanácsadás az MSZ EN ISO 14001:2015 (ISO EN 14001:2015) szabvány alapján

• Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési terv készítése és hatósági engedélyeztetése
• Felszíni- és talajvíz monitoring tevékenység: tervezés, engedélyeztetés, meglévő monitoring rendszerek üzemeltetése, akkreditált mintavétel, éves szakértői jelentések elkészítése, kapcsolódó hatósági ügyintézés
• Szennyvíz kibocsátás monitoring tevékenysége: tervezés, engedélyeztetés, meglévő rendszer üzemeltetése, akkreditált mintavétel, éves jelentések készítése

• Potenciálisan szennyezett csapadékvíz elhelyezésének és kezelésének megtervezése, engedélyeztetése

• Kúthidraulikai, szivárgástani számítások elvégzése
• Szennyezőanyag terjedésének modellezése, hidraulikai modellezés
• Vízbázisok biztonságba helyezési tervének készítése, védőterületek kijelölése

• Vízkárelhárítási terv készítése

• Földtani, vízföldtani szakértői jelentések készítése
• Nyersanyagkutatás (kavics, homok stb.), összefoglaló jelentések készítése

TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK

• Épületek, építmények bontási terveinek elkészítése, engedélyeztetése
• Épületkárok komplex felmérése, szakvélemény készítése
• Épület vizesedések vizsgálata, szakvélemény készítése, elhárításának megtervezése
• Területismertető és részletes talajmechanikai vizsgálat, alapozási javaslatok
• Építéshidrológiai vizsgálatok elvégzése, becsült maximális talajvízszint meghatározása
• Mélyépítmények talajvízszint emelő hatásának meghatározása számítógépes modellezéssel
• Komplex regionális hulladékgazdálkodási központok tervezése
• Hulladékátrakó állomások tervezése
• Hulladékgyűjtő udvarok tervezése
• Hulladékgyűjtő szigetek tervezése
• Engedélyes terv, tender terv, kiviteli terv
• Régi, bezárt hulladéklerakók rekultiválása
• Mechanikai-biológiai hulladék kezelés (válogatás, aprítás, érlelés) teljeskörű tervezése
• Komposztáló telep tervezés
• Hulladék-válogató csarnok tervezése
• Veszélyes hulladékgyűjtők, tárolók tervezése

KIVITELEZÉS

Környezetvédelmi kármentesítés
• Tényfeltárás teljes körű elvégzése
• Kármentesítések műszaki beavatkozási tervének teljes körű végrehajtása
• Kármentesítési utómonitoring elvégzése