DAMAGE CONTROL OF THE PART OF THE PREVIOUS SOVIET MILITARY AIRPORT THAT WAS USED AS CENTRAL FUELSTORAGE

A műszaki beavatkozással érintett terület előkészítését, szükséges bontási munkák elvégzését követően, a kármentesítés végrehajtásához kapcsolódó mélyépítési munkák kivitelezése történt meg. Szénhidrogénnel szennyezett talaj kitermelése, munkagödör kialakítása, biodepónia kialakítása, szigetelése.
Szénhidrogénnel szennyezett talaj szennyeződés mentesítése, a mentesített talaj mennyisége 144.300 m3-t tett ki.
A talajvíz kezelőrendszer kiépítése, szénhidrogénnel szennyezett talajvíz szennyeződés mentesítése, üzemeltetése szintén a munka részét képezte, a mentesített talajvíz mennyisége meghaladta a 80.000 m3-t.
A műszaki beavatkozás befejeztével a terület rekultivációs munkáinak elvégzése, közlekedő utak helyreállítása is cégünk feladata volt.
A teljesítés ideje: 2004. április– 2007. június.