KÖRNYEZETVÉDELMI ÉPÍTÉS ÜZLETÁG

Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja elnevezésű Kohéziós Alap projekt Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.Az ISPA programot többek között Szeged és a 32 környéki település hulladékkezelési problémáinak megoldására hozták létre. Az Európai Bizottság egy-egy projekt kiválasztásához előzetesen költség-haszon elemzést és környezeti hatás- vizsgálatot végez.

A projektek elbírálásánál kiemelt hangsúlyt kap a folyamatos fenntarthatóság elve, és illeszkedniük kell a vonatkozó nemzeti környezetvédelmi- vagy közlekedési stratégiákba is. Az ISPA konkrétan a környezetvédelmi és közlekedési projektek támogatását biztosítja, mely egyben a Kohéziós Alapok előfutára volt, ugyanis az ISPA támogatást Magyarország csak a csatlakozás időpontjáig vehette igénybe, utána szerepét a Kohéziós Alap vette át.

A program megvalósítása társfinanszírozással történik az alábbiak szerint: A költségek 65%-át Az Európai Unió vállalja, a 25%-át központi költségvetésből teremtik elő.

Ez utóbbi támogatásról a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium gondoskodik. A maradék 10%-ot Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fedezi.

Az ISPA program céljai:

• Szeged város hulladéklerakójának modernizálása, megfelelő technikai védelmének kialakítása a környezet hulladékoktól eredő szennyezésének megelőzésére,

• A jelenlegi hulladék-begyűjtési útvonalak kiterjesztése, ezáltal a teljes érintett régió lefedése,

• Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az érintett régióban: papír, műanyag, fém, üveg, építési törmelék, szerves és veszélyes hulladék külön gyűjtése

• A háztartási hulladék szerves részének minimalizálása, a szerves hulladék szakszerű komposztálása,

• Az illegális, nem biztonságos, környezetre veszélyes lerakók feltérképezése, bezárása és rekultiválása,

• A lakosság ösztönzése a szelektív hulladékgyűjtés elfogadására és alkalmazására, a környezettudatosság növelése.

• A szerződés tárgya a meglévő hulladéklerakó korszerűsítése, melynek során a meglévő depóniatér lezárását és annak tetején az új lerakótér aljzatszigetelését kell megoldani, továbbá ki kell építeni a csurgalékvízgyűjtő drén-hálózatot, a szivárgó résfalat, biogázkutakat és a biogáz gyűjtőhálózatot.

Feladat továbbá egy szennyvíztisztító telep és egy gázhasznosító mű megépítése, valamint egy komposztáló telep létesítése, a szükséges csarnoképületekkel.

A PROJEKT SZÁMOKBAN:

• 33 település 259.000 lakosának hulladékgazdálkodási problémáját oldja meg

• évi 1.500.000 m3 biogáz hasznosítása

• évi 61.000 t építési és bontási hulladék hasznosítása

• évente mintegy 30.000 t komposzt előállítása