Referenciák

Interaktív térkép

kornyezetech_ikon Környezettechnológia
kornyezet_epites_ikon Környezetvédelmi építés

Tevékenységeink összefoglalása

A GEOHIDROTERV Kft. magas színvonalú, komplex műszaki szolgáltatás nyújtására képes: a létesítmények tervezésén túlmenően fővállalkozóként elvégzi létesítmények megvalósítását, vagy a kivitelezésben saját eszközeivel közreműködik, illetve elvégzi a kivitelezés műszaki ellenőrzését. 

Környezet- és vízvédelmem
•    teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
•    ipartelepek környezeti állapotfelmérése, állapotértékelése
•    szennyeződések által okozott veszélyeztetettség felmérése, környezeti kockázatelemzés
•    környezetszennyezések, talaj- és talajvízszennyezések vizsgálata, felmérése, kárelhárítási tervek készítése
•    szennyeződésterjedések transzport és geokémiai modellezése
•    felszín alatti vízvédelmi szakvélemények és előtervek készítése
•    környezet-geokémiai és környezet-hidrológiai vizsgálatok és értékelések
•    kommunális és ipari eredetű szilárd- és folyékony hulladékok lerakására, átmeneti tárolására, illetve
•    nukleáris hulladékok elhelyezésére alkalmas területek kiválasztása, környezetföldtani vizsgálata
•    vízkutatás, vízszerzés, vízföldtani modellezés
•    vízbázis hidrogeológiai védőidomának meghatározása
•    víztermelő- és figyelő kutak tervezése, kivitelezése és vizsgálata
•    műszaki-fejlesztési kutatások, szoftverfejlesztések, szakértői programok kimunkálása
•    környezet- és vízvédelmi létesítmények megvalósítása, környezeti károk felszámolása fővállalkozás keretében

 

Mérnökgeológiai és környezetföldtani feladatok:
•    komplex környezetföldtani kutatások tervezése, szervezése és bonyolítása
•    környezetföldtani szakvélemények készítése
•    komplex mérnökgeológiai térképezés, építés-alkalmassági vizsgálatok
•    a különleges adottságú (alápincézett, mozgásveszélyes) területek beépíthetőségének eldöntése, az állapotok dokumentálása
•    talajmechanikai szakvélemények készítése
•    sík- és mélyalapozások, földművek, geotechnikai jellegű létesítmények vizsgálata, tervezése, megvalósítása
•    épületkárosodások vizsgálata, helyreállítási javaslatok készítése, tervezése
•    emberi beavatkozások és létesítmények talajvízre gyakorolt hatásának vizsgálata, előrejelzése
•    víztelenítés által okozott hatások, károsodások felmérése
•    talajvíz helyzetével, mozgásával kapcsolatos kutatások
•    az építési és üzemeltetési problémát jelentő vizek felmérése, az elhárítás tervezése
•    helyi, vagy regionális ellátást biztosító kavics, illetve más építőipari nyersanyag kutatása, bányászatának megtervezése
•    működő külszíni bányák mérnökgeológiai és hidrológiai problémáinak megoldása
•    felhagyott külszíni bányák rekultivációjának tervezése, másodnyersanyagainak hasznosítása
•    különleges pontosságot igénylő geodéziai, ipari-geodéziai és topográfiai felmérések elvégzése
•    speciális mélyépítési létesítmények (pl. mélyszivárgók, résfalak) megvalósítása fővállalkozás keretében

 

Hulladékgazdálkodás:
•    kommunális és veszélyes hulladékok kezelő-, lerakó telepeinek kialakítása
•    meglévő hulladéklerakók lezárása, rekultivációja
•    kommunális hulladéklerakók, hulladékudvarok, hulladékgyűjtő szigetek tervezési, kivitelezési feladatai
•    tervdokumentációk készítése tanulmány-, engedélyezési-, tender- és kiviteli terv szinten
•    a tervezett létesítmények megvalósításához szükséges források felkutatása, pályázati dokumentációk készítése
•    az üzemanyagelőállítás, vagy az állatifehérje feldolgozás során keletkező hulladékok erőművi hasznosításra történő előkészítése

 

Víz- és szennyvíztisztítás:
•    felszíni és felszín alatti vizek összegyűjtése, elvezetése, vízrendezés
•    felszín alatti vizek kitermeléséhez szükséges kutak kialakítása
•    szennyvíztisztítás során keletkező iszap kezelése, elhelyezése

 

A szénhidrogén lepárlás maradékainak (pl. savgyanta); az állatifehérje előállítás, feldolgozás során keletkező hulladékok erőművi hasznosításra történő előkészítése is feladatainak közé tartozik.