KÖRNYEZETVÉDELMI ÉPÍTÉS ÜZLETÁG

Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer. Kerepes Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ kivitelezése2010-ben a Kerepes közigazgatási területéhez tartozó Ökörtelek-völgyben került sor a nagyszabású hulladékkezelő központ átadására, aminek a kivitelezését részben a Geohidroterv Kft. végezte.

A területen az 1998-ban elkészült régi szeméttelep mellé építették a komplexumot. A központ területén többek között portaépület, abroncsmosó, konténer és bálatároló tér, hídmérleg, mechanikai előkezelő csarnok, utóválogató csarnok, szociális épület, szigetelt hulladéklerakó, szennyvízgyűjtőakna, PB gáztartály, veszélyes hulladéktároló, üzemanyag konténer, csurgalék és csapadékvíz tározó medence, térfigyelő és tűzjelző rendszer, térvilágítás található.

A létesítményben az újrahasznosítható anyagok utóválogatását, a szilárd kommunális hulladék mechanikai és biológiai előkezelését, komposztálást, valamint a nem hasznosítható hulladékfrakciók lerakással történő ártalmatlanítását végzik. Az Ökörtelek-völgyi központban dolgozzák fel a térségben - 61 településen – a szelektíven gyűjtött hulladékokat, amelyeket szétválogatnak, báláznak, majd a hasznosító üzemekbe szállítanak.

A beruházás eredményeként javult a térségben lakók életminősége, és emellett segít, hogy közelebb kerüljön az emberekhez a környezet megóvásának témája és az önálló cselekvés lehetősége: ismerjék fel, hogy a szelektív gyűjtéssel értékeket teremtenek. A központ oktatási feladatokat is ellát majd: az érdeklődők megismerhetik a hulladékkezelés legújabb módszereit, eredményeit és feladatait.

EREDMÉNYEK:

A beruházás eredményeként javult a térségben lakók életminősége, és emellett segít, hogy közelebb kerüljön az emberekhez a környezet megóvásának témája és az önálló cselekvés lehetősége: ismerjék fel, hogy a szelektív gyűjtéssel értékeket teremtenek. A központ oktatási feladatokat is ellát majd: az érdeklődők megismerhetik a hulladékkezelés legújabb módszereit, eredményeit és feladatait.

A PROJEKT SZÁMOKBAN:

• 208.000 ember számára jelenti a hulladék biztonságos feldolgozását a létesítmény.

• A lakott területektől távol eső komplexum évente 100 ezer tonna hulladékot dolgoz fel

• mintegy 90 embernek biztosít munkahelyet.